Kontaktuppgifter

För bokning till turnéer, företagsfester, konserter och evenemang är ni
välkommen att kontakta Joffe Enbom på Satellite Live,
tel: 070 650 76 78, joffe@satellitelive.se

För övriga bokningar och förfrågningar, tag kontakt med
Eva Berghagen, Showtime Production AB på mail:
berghagen@mac.com eller på telefon 08 663 06 83